Đắk Lắk: Mưa kéo dài ảnh hưởng lớn đến việc thu hoạch cà phê

15/1,416