Đắk Lắk: "Mụ vườn" đỡ đẻ tại nhà - Nguy cơ lớn gây ra tình trạng uốn ván sơ sinh