Đắk Lắk: Một gia đình mời nhiều ca sĩ nổi tiếng hát gây quỹ khuyến học