Đắk Lắk: Mất điện phát hiện bị trộm cà phê

12/0,642