Đắk Lắk: Mang súng quân dụng đi mua ma túy sử dụng ​