Đắk Lắk: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý vụ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing

Liên quan đến loạt bài viết về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing Sở NN&PTNT đã có Báo cáo gửi UBND tỉnh trả lời nội dung Báo điện tử Nhân đạo & Đời sống đã phản ánh.

Chiều ngày 4/9, tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Họp báo định kỳ tháng 8. Trong thời gian qua, có nhiều nội dung thông tin phản ánh được UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các Sở, Ngành, huyện thị xử lý. Trong đó, có nội dung phản ánh về những sai phạm diễn ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing (sau đây gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing).

Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở NN&PTNT Đắk Lắk xử lý những sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing

Tại buổi họp này, đại diện Sở NN&PTNT đã có Báo cáo số 260/BC-SNN ngày 04/09/2019 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2840/KL-UBND ngày 12/04/2018 của UBND tỉnh về việc quản lí, sử dụng đất đai tại Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định giá trị và sản lượng thực tế vườn cây cao su của Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing đang quản lí để làm cơ sở ký lại Hợp đồng giao khoán với các hộ dân, trong hợp đồng phải thể hiện rõ giá trị vườn cây và sản lượng mủ cao su phải nộp hằng năm.

Thực hiện Kết luận thanh tra, ngày 19/6/2018, Sở NN&PTNT tổ chức cuộc họp cùng đại diện các Sở TN&MT, Sở Tài chính, Thanh tra Nhà nước, Cục thuế tỉnh, Phòng NN&PTNT huyện Cư M’gar và Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing. Từ kết quả cuộc họp, Sở NN&PTNT đã có Báo cáo số 193/BC-SNN ngày 25/6/2018 về việc đề xuất UBND tỉnh nội dung giao Sở NN&PTNT tại Kết luận thanh tra số 2840/KL-UBND ngày 12/04/2018 của UBND tỉnh Việc quản lí, sử dụng đất đai tại Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing.

Giao cho Công ty hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển nhượng vườn cây đợt 2 và xây dựng phương án chuyển nhượng vườn cây đợt 3 theo giá trị thẩm định tại thời điểm hiện nay; Công ty phải thanh lý hợp đồng giao khoán giữa công ty và các hộ nhận khoán trước khi thực hiện chuyển nhượng vườn cây. Tiếp tục cho Công ty thực hiện chuyển nhượng vườn cây nhằm thu hồi vốn đầu tư và thanh toán nợ vay cho Quỹ đầu tư và phát triển Đắk Lắk theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 2854/UBND-TCTM ngày 7/5/2013.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có Công văn số 7779/UBND-NNMT ngày 13/09/2018 về việc thực hiện Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra số 2840/KL-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh.

Sở NN&PTNT đã có Công văn số 2684/SNN-TTBVTV ngày 09/10/2018 gửi Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing, đồng thời gửi UBND tỉnh để Báo cáo với nội dung: giao cho Công ty xác định đầu tư nông nghiệp của vườn cây cao su công ty đang quản lý để có cơ sở ký kết lại Hợp đồng giao khoán với các hộ dân (tại Điểm a, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ) và báo cáo về Sở NN&PTNT trước ngày 20/11/218, nhưng Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing vẫn không có Báo cáo gửi cho Sở NN&PTNT.

Nhằm đôn đốc Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở NN&PTNT tiếp tục có Công văn số 3566/SNN-TTBVTV ngày 21/12/2108 về việc thực hiện Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi UBND tỉnh để Báo cáo, yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện các nội dung tại Công văn số 2684/SNN-TTBVTV ngày 09/10/2018 của Sở NN&PTNT và Báo cáo về Sở trước ngày 28/12/2018. Tuy nhiên đến nay, Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing vẫn chưa có Báo cáo về việc thực hiện nội dung trên.

Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing căn cứ Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ để thực hiện việc rà soát và điều chỉnh phương án khoán vườn cây theo đúng quy định.

Sau khi nghe Báo cáo của Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt chỉ đạo Sở NN&PTNT phải nhanh chóng có báo cáo gửi UBND tỉnh trả lời về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2840/KL – UBND ngày 12/04/2018 của UBND tỉnh.

Ông Hà nhấn mạnh: “Đã hơn một năm rồi nhưng đơn vị vẫn chưa có báo cáo. UBND tỉnh chỉ đạo nhưng đơn vị không nghe, mà đơn vị lại thuộc Sở đấy, tại sao quá hạn rồi mà không kiểm điểm cũng không báo cáo?”.

Phú Sơn – Xuân Hương

Đang tải...
Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Bất ngờ tăng trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Bất ngờ tăng trở lại

Trai làng hỗn chiến trong đêm, một người chết

Trai làng hỗn chiến trong đêm, một người chết

Giá hồ tiêu hôm nay 4/7: Giá tiêu tăng không ngừng

Giá hồ tiêu hôm nay 4/7: Giá tiêu tăng không ngừng

Phút thoát hiểm của người phụ nữ ở cùng phòng trọ với cán bộ tư pháp bị đâm chết

Phút thoát hiểm của người phụ nữ ở cùng phòng trọ với cán bộ tư pháp bị đâm chết

TIN MỚI