Đắk Lắk: Kỷ luật cán bộ xã do chi sai tiền hỗ trợ khắc phục hạn hán