Đắk Lắk: Krông Bông hàng chục nhà bị sập và tốc mái do bão số 12