Đắk Lắk: Khôi phục diện tích hồ tiêu bị ảnh hưởng do mưa bão