Đắk Lắk : Khoảng 800 nghệ nhân, diễn viên, sinh viên, tình nguyện viên và nông dân tham gia lễ hội đường phố