Đắk Lắk: Khắc phục công trình thủy lợi bị hư hỏng để bảo đảm nước tưới vụ đông xuân