Đắk Lắk: Huyện lập chốt kiểm tra xe tải để... chống thất thu thuế