Đắk Lắk: Hơn 67 triệu đồng đến với bé Y Olai Niê bị bệnh hiểm nghèo