Đắk Lắk: Học sinh ở một số trường bị ảnh hưởng của bão số 12 đã đi học bình thường