Đắk Lắk: Học sinh lớp 1 bị thầy đánh chảy máu mũi vì cởi áo trong giờ học?