Đắk Lắk: Hoàn cảnh éo le của người thương binh già cần sự giúp đỡ