Đắk Lắk: Họ vi phạm cái gì mà yêu cầu không tái phạm?