Đắk Lắk: Hỗ trợ cho 67 hộ bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương để UBND huyện Ea Kar được áp dụng hỗ trợ khác đối với diện tích đất không đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng cho 67 hộ có đất tại địa bàn xã Cư Elang, huyện Ea Kar như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

dak-lak-ho-tro-cho-67-ho-bi-thu-hoi-dat-de-thuc-hien-du-an-ho-chua-nuoc-krong-pac-thuong

Kênh dẫn nước của đập Krông Pắc Thượng đoạn chạy qua xã Ea Hiu (huyện Krông Pắc)

Cụ thể, đối với cây trồng: áp dụng mức hỗ trợ bằng 80% giá trị bồi thường theo đơn giá quy định hiện hành cho cây trồng được xác định trồng trước ngày có thông báo thu hồi đất; đối với đất trồng cây hàng năm và đất trồng rừng sản xuất hộ gia đình, cá nhân chiếm sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản thì áp dụng hỗ trợ không quá 30% giá đất tại vị trí thực hiện thu hồi đất ngoài mức hỗ trợ bằng 30% theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10-11-2014 của UBND tỉnh.

Đất trồng rừng sản xuất hộ gia đình, cá nhân chiếm hiện đang sử dụng vào mục đích trồng lúa nước: áp dụng hỗ trợ không quá 50% giá đất tại vị trí thực hiện thu hồi đất được quy định tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22-12-2014 của UBND tỉnh ngoài mức hỗ trợ bằng 30% theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10-11-2014 của UBND tỉnh.

Về hỗ trợ đối với đối tượng có đất thu hồi thuộc diện hộ nghèo: Áp dụng chế độ hỗ trợ cho các hộ có đủ điều kiện công nhận là hộ nghèo theo quy định tại Điều 24, Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND huyện Ea Kar chịu trách nhiệm sự chính xác về số hộ, điều kiện cụ thể để hỗ trợ của từng hộ, đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ không ảnh hưởng đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án có nguồn gốc sử dụng đất tương tự trên địa bàn.

Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ của Dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng.

Đang tải...
Lời khai chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên

Lời khai chủ quán bánh xèo bạo hành nhân viên

[CLIP] Xe cảnh sát trật tự quay đầu, tông nhau với xe khách ở Kon Tum

[CLIP] Xe cảnh sát trật tự quay đầu, tông nhau với xe khách ở Kon Tum

Đột nhập kí túc xá nam, dân tình không thể tin vào mắt mình

Đột nhập kí túc xá nam, dân tình không thể tin vào mắt mình

Gia Lai: Đang ngủ cùng vợ, người đàn ông bị kẻ lạ mặt vào nhà đâm chết

Gia Lai: Đang ngủ cùng vợ, người đàn ông bị kẻ lạ mặt vào nhà đâm chết

TIN MỚI