Đắk Lắk hỗ trợ 800 triệu đồng giúp nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ