Đắk Lắk: Hồ thủy lợi tích nước gây ngập nhà, dân phải lên chùa ở nhờ

Doanh nghiệp tích nước gây ngập nhà dân và cây cối nhưng khi chính quyền yêu cầu xả nước hồ thủy lợi, đơn vị này không chấp hành.