Đắk Lắk: Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn bắt giữ xe chở 1,15 m3 gỗ quý hiếm