Đắk Lắk: Hàng trăm người khóc nghẹn vì chủ hụi ôm 7 tỷ bỏ trốn