Đắk Lắk: Giúp bạn trai đâm nhân viên bán quần áo, nữ sinh đối diện án tù thấp nhất là 7 năm