Đắk Lắk: Gia cảnh bệnh tật chất chồng của vợ chồng trẻ chốn non sâu