Đắk Lắk: Gần 20 năm dùng bằng giả để "thăng quan, tiến chức"