Đắk Lắk: Dự kiến đầu tư trên 361 tỷ ứng dụng CNTT trong Giáo dục