Đắk Lắk: Dự kiến bố trí 40 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 12