Đắk Lắk: Dọn hàng ra bán, phát hiện xác chết bên đường