Đắk Lắk: Điều tra vụ nguyên chủ tịch huyện 'xài' gỗ không hợp pháp