Đắk Lắk: Đi săn chim, người đàn ông rơi xuống giếng hoang thiệt mạng