Đắk Lắk: Đi cướp giật tài sản với 'hành trang' là 3 tiền án