Đắk Lắk: Công an xã đánh dân gãy 2 xương sườn để tự vệ?