Đắk Lắk có 29 đơn vị tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận UTZ