Đắk Lắk: Chiến sĩ nợ nần, lãnh đạo đề nghị cho ra quân sớm