Đắk Lắk: Chị em sinh đôi cùng đậu Học viện Kỹ thuật quân sự