Đắk Lắk: Cần nghiêm trị đối tượng xúi giục người dân vi phạm pháp luật