Đắk Lắk: Cận cảnh trận cuồng phong gần như san phẳng một thôn ở Yang Mao