Đắk Lắk: Bỏ phố phường, trai đẹp về núi cuốc đất trồng...cà chua