Đăk Lắk: Bị bắt sau khi trộm 2 lọ thuốc… tăng cường sinh lý