Đắk Lắk: Bắt xe tải chở hơn 6.000 lít dầu ăn thải đi tái chế