Đắk Lắk: Bà đẻ cùng người dân bắt trộm trong bệnh viện

13/0,666