Đắk Lắk: 1.200 hộ dân bị cô lập khi mố cầu bị sạt trong lũ