Đài TH Gia Lai: Chúng tôi không được phép vào sân tường thuật trận HAGL - ĐTLA