Đài PT-TH Vĩnh Long "phản pháo" vụ 22 tỉ đồng do kiều bào ủng hộ