Đại lộ nghìn tỷ ở TP.HCM sụt lún, giao thông hỗn loạn