Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lai lần thứ XXVIII

Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ xã Xuân Lai (Thọ Xuân) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lai lần thứ XXVIII Ảnh 1

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lai luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, các mục tiêu, chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nổi bật là: Kinh tế phát triển theo hướng tích cực, hiệu quả sản xuất được nâng lên, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm đạt 1,9%; đặc biệt xã đã xây dựng được 3ha sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; xây dựng vùng lúa giống tập trung; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, phong phú; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ; thu ngân sách bình quân hàng năm ước đạt 724 triệu đồng, tăng 16%; công tác quản lý tài nguyên, môi trường được chú trọng. Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 3/3 trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia; Các chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45,4 triệu đồng, tăng 22,1 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2020 giảm còn 0,8%. Công tác Quốc phòng- An ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Với phương châm “Dân chủ- Kỷ cương- Đoàn kết-Phát triển”, Đại hội đại biểu xã Xuân Lai lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận thống nhất đề ra 23 chỉ tiêu và 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với thương hiệu sản phẩm; Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đô thị gắn với phát triển dịch vụ, thương mại; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đỗ Duy Nhã

TIN MỚI