Đại gia sở hữu siêu sim 0988888888: Có người sẵn sàng trả 2 triệu USD để sở hữu