"Đại gia cô hồn": Trong nhà cả trăm sổ đỏ, sẵn chục cô chân dài