Đại gia Bình Dương mua Ford Mustang hơn 2 tỷ tặng bố