'Đại chiến' taxi: Uber, Grab sẽ phải dán logo, niêm yết tên và số điện thoại tài xế?

13/1,412